Zlatá horečka

Na dnešním odpoledním nástupu náčelníka Velkého havrana požádal náš přítel Sokolí oko o ruku Veveřice. My děti jsme s nadšením souhlasily, ale stařešinové rodu nám připomněli zájmy kmene a hodnotné dary, které nám za Veveřici přislíbili kupci. Smutně jsme souhlasily, že i kdybychom Sokolímu oku naši Veveřici přály, jsou zájmy rodu důležitější. Naštěstí jeho přítel Havranpírko, vděčný Sokolímu oku za záchranu života před medvědem, objevil, že v blízkém potoce se nachází ona tak kupci žádaná blýskátka. Proto jsme se dohodly, že společným úsilím vyrýžujeme z naší zlatonosné Křetinky co nejvíce zlata a vyměníme je u kupců za krávy. Ty pak budeme moci dát Sokolíkovi darem, aby je mohl věnovat našemu kmeni a získat tak Veveřici za svou ženu. K tomuto předání zakoupených krav došlo večer a my jsme se mohli všichni společně radovat. Získali jsme krávy, Veveřici a Sokolí oko se stal součástí našeho kmene. Zlata nakonec vyrýžovali nejvic Spongemuti a tento poslední úkol téměř za vyrovnaného stavu zahýbal celkovým výsledkem naší celotáborové hry. Se shodným počtem 26 bodů na krásném druhém místě skočili zelení Beze jména a modří Blue people a se shodným počtem 27 bodů vyhráli žlutí Spongemuti a červení Honzíkovi kameni.
 

GPS

Dnes večer jsme od našich oddíláků dostali slepou mapku s trasou, kterou jsme měli projít a do kapsy mobil s GPS. Naším úkolem bylo projít co nejpřesneji trasu, která se zazaznamenávala do mobilu. Všem se podařilo trasu projít. Nakonec jsme si porovnali cestu, kterou jsem reálně šli s mapkou, co jsme dostali na začátku. Oddíl 910